Selecteer een pagina

Activiteiten Vredesweek Tilburg

 

Walk of Peace

Op zaterdag 19 september begint om 16.00 uur de Vredeswandeling in Tilburg in  het Vrijheidspark achter het Factorium aan de Bisschop Zwijsenstraat. De wandeling, georganiseerd door de Raad van Kerken Tilburg e.o., is het begin van de Vredesweek die overal in Nederland gehouden wordt van 19 tot 27 september.

 

De route loopt door het centrum van Tilburg, waarbij enkele belangrijke plaatsen worden aangedaan, die te maken hebben met vrede en dialoog. Daar zal ook een toelichting worden gegeven of een korte overweging worden uitgesproken.

 

De wandeling start bij het Holocaustmonument, waar de ontwerpster, Tine van de Weyer, een korte toelichting geeft bij dit monument, dat is opgericht in verband met 75 jaar bevrijding van Tilburg als symbool van Hoop en Leven.

 

Vervolgens gaat de route naar de “Dialoogboom” aan de Zomerstraat. Deze boom staat voor de nieuwe verhoudingen tussen Joden en Christenen en de gezamenlijke inzet voor het behoud van de schepping en de natuur.

 

Daarna wordt een bezoek gebracht aan de Kapel Onze Lieve Vrouw ter Nood. Deze kapel is opgericht na de oorlog ter nagedachtenis aan de circa 300 stadgenoten die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen.

 

Aansluitend staat een bezoek aan de Pauluskerk op het programma. De wandeling wordt op een informele manier afgesloten in de Heuvelse kerk.

 

In de Vredesweek worden overal in Nederland vredeswandelingen gehouden om aandacht te vragen voor vraagstukken van oorlog en vrede en ook als oproep aan mensen individueel om verschillen te overbruggen en zich in te zetten voor vrede, dichtbij en ver weg.

 

Lezing Fred van Iersel over vredesvraagstukken

 

Op maandag 21 september zal prof. dr. Fred van Iersel een interactieve lezing houden over het thema Wereld zonder vijanden. De lezing begint om 19.30 uur, krijgt de vorm van een webinar en is dus online te volgen. Wie zich opgeeft via de website van de Tilburgse Raad van Kerken (www.raadvankerkentilburg.nl) krijgt vooraf een link toegestuurd via e-mail. Er is gelegenheid om te reageren en te discussiëren.

 

Fred van Iersel heeft zich in zijn loopbaan als hoogleraar vraagstukken geestelijke verzorging bij de krijgsmacht aan de Theologische Faculteit van de Universiteit van Tilburg en secretaris van Pax Christi veelvuldig bezig gehouden met ethische vragen rond oorlog en vrede.