het Ronde tafelhuis

Doelstelling

Het Ronde Tafelhuis is een interreligieus ontmoetingscentrum in Tilburg-Noord. In deze wijk hebben zich de afgelopen decennia mensen gevestigd uit alle werelddelen en met allerlei verschillende culturele, maatschappelijke en religieuze achtergronden. Het Ronde Tafelhuis biedt al deze mensen een plek om samen te komen en activiteiten te organiseren. Religie, zingeving en levensbeschouwing nemen daarbij een belangrijke plaats in. De onderlinge samenwerking wordt gestimuleerd door een gezamenlijk programma-aanbod waarbij alle inwoners van Tilburg-Noord van harte welkom zijn.

 

Het Ronde Tafelhuis is op 21 november 2008 officieel geopend. Het centrum is gevestigd op het Wagnerplein en heeft als buren een winkelcentrum, sportcentrum en bibliotheek. Het is tot stand gekomen in een samenwerking tussen de Gemeente Tilburg en de Norbertijnse Gemeenschap in Tilburg.

Het Ronde Tafelhuis heeft als doelstelling wijkbewoners met al hun verscheidenheid in religie en cultuur met elkaar in contact te brengen. Dat doen wij door het organiseren van activiteiten, het huisvesten van organisaties met een culturele of religieuze achtergrond. Daarnaast zijn wij een volwaardige partner van organisaties in wijk en stad. Een belangrijk aspect van ons werk is de ontmoetingsfunctie, ieder die dat wil is welkom voor een gesprek of activiteit. Meer en meer ontwikkelt het Ronde Tafelhuis zich in de richting van een kennismakingscentrum voor religie en cultuur.

De mensen achter Het Ronde Tafelhuis

Thea van Blitterswijk MEd

Thea van Blitterswijk MEd

Directeur

Richard van de Wouw

Richard van de Wouw

Stafmedewerker

Omar For

Omar For

Gastheer

Wajidulah Kakar

Wajidulah Kakar

Gastheer en dagelijks beheer

Ludo Wilbrink

Ludo Wilbrink

Coördinator Spreekuur

Will van den Heikant

Will van den Heikant

Dagelijks onderhoud

Frits Haen

Frits Haen

Beheert de agenda en verricht taken op het gebied van administratieve ondersteuning

Dolf Pigmans

Dolf Pigmans

Ondersteuning SUUQ en Wereldkeuken

Sacdya Farah

Sacdya Farah

Coördinatie Wereldkeuken en SUUQ

Helene de Vos

Helene de Vos

Coördinatie Filmavonden

Welke organisaties zijn er te vinden?

Afghaanse Vereniging Tilburg

Ghanese Pentecost community

Werkgroep Antaru

Norbertijnen de Schans

Parochie Heikant-Quirijnstok

Powerhouse Ministries

Protestantse Gemeente Tilburg e.o.

Somalische Stichting Rajo

Suuq de markt op

Zangvereniging Cantabile

Zonnebloem Heikant-Quirijnstok