Selecteer een pagina

Tilburg kent anno 2020 maar liefst 84 voordeuren waar religieuze organisaties samen komen om te bidden, te ontmoeten en om zich in te zetten voor onze samenleving. Veertig jaar geleden zag dat beeld er heel anders uit. In die tijd was het vooral de rooms-katholieke kerk die een stevig drempel drukte op onze stad. Intussen is er veel gebeurd en is Tilburg verrijkt met andere religies. Daarmee is ook de plaats van al deze religies heel anders geworden. Zoals overal in de samenleving wordt ook hier meer gezocht naar mogelijkheden om te komen tot samenwerking. Op 28 januari ontving burgemeester Wetering in het Ronde Tafelhuis vertegenwoordigers van verschillende religieuze groeperingen in onze stad.

 

Op maandagavond 21 september verzorgt de Bisschop van ’s Hertogenbosch, Gerard de Korte een lezing rond dit thema. De avond wordt gehouden het Ronde Tafelhuis, Wagnerplein 4 , Tilburg Noord (naast sportcentrum Drieburcht).

 
Programma & Tijden

19.15 uur: Zaal open
19.30 uur: Opening door Thea van Blitterswijk, directeur van het Ronde Tafelhuis met een overzicht van de aanwezige religieuze groeperingen in Tilburg in 2020.
19.45 uur: Lezing Bisschop de Korte. De bisschop zal spreken over de relatie tussen het christendom en de andere wereldgodsdiensten. Met name zal hij spreken over de ontmoeting met de Islam.
20.30 uur: Intermezzo met gitaarmuziek door Sarkis Tourbendian uit Syrië.
20.45 uur: Met de bisschop in gesprek.

21.15 uur: Afsluiting met gelegenheid tot napraten

 

Entree: € 5,= per persoon.
voor meer informatie: info@rondetafelhuis.nl.

 
De entree is inclusief een (non-alcoholisch) drankje en hapjes gemaakt door Somalische en Syrische vrijwilligers.