Het bezoek en de lezing van Bisschop Gerard de Korte uit ‘s-Hertogenbosch wordt verplaatst naar maandag 21 september.

 

Tilburg kent anno 2020 maar liefst 84 voordeuren waar religieuze organisaties samen komen om te bidden, te ontmoeten en om zich in te zetten voor onze samenleving. Veertig jaar geleden zag dat beeld er heel anders uit. In die tijd was het vooral de rooms-katholieke kerk die een stevig drempel drukte op onze stad. Intussen is er veel gebeurd en is Tilburg verrijkt met andere religies. Daarmee is ook de plaats van al deze religies heel anders geworden. Zoals overal in de samenleving wordt ook hier meer  meer gezocht naar mogelijkheden om te komen tot samenwerking. Op 28 januari ontving burgemeester Wetering in het Ronde Tafelhuis vertegenwoordigers van verschillende religieuze groeperingen in onze stad.

 

De Bisschop verzorgd een lezing rondom dit thema.

 

Tijden:
19:15 uur: Zaal open.
19:30 uur: Start lezing.
20:15 uur: Muzikale intermezzo.
20:30 uur: In gesprek met de Bisschop.
21:00 uur: Na borrel.
21:30 uur: Afsluiting.

 

Entree bedraagt €5,00 per persoon (inclusief koffie.thee).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via: info@rondetafelhuis.nl