Dodenherdenking

 

Op 4 mei hebben we weer 2 minuten stil gestaan bij wat vrijheid voor ons betekend, en wat ervoor nodig is geweest om die te verwerven. Ook hebben onze Syrische en Afghaanse groepen tijdens de herdenking een krans gelegd. Zij sloten aan bij de kranslegging uit respect voor allen die hun leven geven voor de vrijheid. En zijn dankbaar dat zij in vrede mogen leven in ons land.

 

Wij zijn trots op zij die hebben gevochten, en nog steeds vechten, voor die vrijheid. Wij denken treurend aan zij die daarvoor het leven hebben gelaten. En we zijn dankbaar voor de toekomst, die zij ons hebben gegeven.