Islam

De islam bestond ongeveer 800 na Chr. De islamitische traditie vertelt dat de aartsengel Gabriel naar Mohammed kwam. De engel wilde de Koran aan hem doorgeven. De Koran is het heilige boek van de moslims. Het is een boek dat, zo laten moslims weten, rechtstreeks van Allah komt. Allah betekent God.

Toen Gabriel naar Mohammed kwam zou hij veel weerstand hebben geboden. Uiteindelijk besloot hij echter de Koran te reciteren.

De islam is een monotheïstische religie. Op dit monotheïsme wordt heel veel nadruk gelegd. Het christelijke geloof in een heilige 3-eenheid zien veel moslims niet als echt monotheïsme.

Toen Mohammed, die in de islam als belangrijkste profeet wordt gezien,  overleed, wisten de andere moslims niet wie nu zijn opvolger moest zijn. Hierover ontstond een strijd die tot vandaag de dag duurt. Het is de strijd tussen de Soenitische en Sjiietische moslims.

Het islamitische geloof kenmerkt zich door 5 zuilen. Deze 5 zuilen zijn:

-De geloofsbelijdenis: “Er is geen andere god dan Allah en Mohammed is zijn profeet.”

-Het gebed: Het minstens 5 keer per dag bidden in de richting van Mekka, nadat men zich heeft gereinigd.

-Het vasten: In de 9e maand van de islamitische kalender wordt er gevast. Overdag wordt er niet gegeten of gedronken.

-De barmhartigheid: Het gaat hier om de plicht om armen en behoeftigen financieel te ondersteunen.

-De bedevaart: Eens in het leven wordt de moslim die het zich kan veroorloven verondersteld naar Mekka te gaan. Dit is voor moslims een heilige stad.

De Islam kent een beeldverbod. De profeet Mohammed mag niet worden afgebeeld.

 

tekst: Marlon Wong Sioe, stagiaire Theologie/ Levensbeschouwing

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *