Het Christendom

Het christendom ontstond ongeveer 2000 jaar geleden in het Midden-Oosten.  Het is ongeveer 2000 jaar geleden dat Jezus Christus werd geboren. Een man die door veel christenen wordt gezien als de Zoon van God. Het betreft hier de God waar de joden over spreken. De God Jaweh.

Jezus was joods. Hij was het echter in veel gevallen niet eens met hoe het er in het jodendom aan toe ging. Volgens hem was de hele wet min of meer samen te vatten in 2 regels. Dat waren:

-Heb God, uw Vader lief, met heel uw hart en verstand.

-Heb uw naaste lief als uzelf.

In zijn leven zou Jezus vele wonderen hebben verricht. Hij zou zieken hebben genezen, over water hebben gelopen en in staat zijn geweest mensen uit de dood op te wekken.

Op 33 jarige leeftijd werd Jezus gekruisigd. De gevestigde orde was hem steeds meer als een bedreiging gaan zien.

Het verhaal van Jezus eindigt niet met de kruisiging. Het Nieuwe Testament laat weten dat hij 3 dagen na de kruisiging weer opstond.

Hij zou toen aan zijn volgelingen zijn verschenen. Een korte tijd daarna, vertelt de bijbel, steeg Jezus op naar de hemel en vanuit daar zond hij de Heilige Geest naar de aarde. De Heilige Geest kan gezien worden als de kracht van God.

Jaarlijks worden nog veel momenten uit het leven van Jezus herdacht. Met Kerst wordt zijn geboorte gevierd, met Pasen zijn opstanding, met Hemelvaart zijn opstijgen naar de hemel, en met Pinksteren het neerdalen van de Heilige Geest.

 

tekst: Marlon Wong-Sioe, stagiair Fontys Theologie/ Levensbeschouwing 2015

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *