Het Jodendom

jodendomHet jodendom wordt wel gezien als de eerste monotheïstische religie in de wereld. Joden geloven in een God. Deze God wordt Jaweh genoemd. Het is de God waarover wordt gesproken in het boek genesis.

Hierin staat beschreven hoe het in het begin duister was. Toen klonk het woord van God. Als gevolg hiervan ontstond het licht, en ontstond de wereld met al haar bewoners, inclusief mensen. De wereld was in die tijd paradijselijk. Het verhaal gaat dat de eerste mensen, Adam en Eva, echter een fout maakten. Ze aten van een verboden boom. Als gevolg daarvan konden ze niet meer leven in het paradijs.

Een belangrijk persoon in het jodendom is Abraham. Hij wordt wel gezien als de eerste monotheïst. Abraham leefde waarschijnlijk in de Soemerische stad Ur, bij het huidige Iran en Irak. In die tijd werden er vooral plaatselijke goden aanbeden. Abraham geloofde in een God, Jaweh, die met hem meereisde.

Een ander belangrijk persoon in het jodendom is Mozes. Mozes wordt gezien als een profeet die volgens de Thora, een van de heilige geschriften van de joden, het joodse volk bevrijdde van de slavernij in Egypte. Het verhaal gaat dat de stem van God tot hem sprak. Met behulp van God zou Mozes de zee hebben gespleten zodat de joden konden ontsnappen.

Na de ontsnapping, staat in de Thora, ging Mozes in de woestijn een hoge berg op waar hij van God op 2 stenen tafelen de 10 geboden ontving. Het betreft 10 regels waarnaar het joodse volk moest leven.

Mozes leidde de joden naar een nieuw land. Een land dat ook wel het beloofde land wordt genoemd.

 

tekst: Marlon Wong-Sioe, stagiair Fontys Theologie/ Levensbeschouwing 2015