Wijkstuurgroep in gesprek

Tilburg Noord meer in Balans

Woensdag 28 maart spraken vertegenwoordigers van Wijkraden en instellingen in de wijk over de actiepunten die samen het Pact voor Noord moeten worden. Er komt een integraal programma waarin ruimte is voor  ‘out of the box’ oplossingen met als belangrijkste doel het verminderen van armoede in veel huishoudens in de wijk. Deels is ruimte voor een korte termijn aanpak, ook wordt gedacht aan lange termijn oplossingen waarbij experimenten niet worden gemeden.