Iedere donderdag van 14.00 tot 15.00 uur

Oefenen met taal tijdens de TaalTafels

 

De TaalTafel is een groepsgesprek voor mensen die Nederlands leren spreken.  Dit neemt iedere donderdag van 14:00 tot 15:00 uur plaats in de kenniswerkplaats van het Verhalenhuis. In die groepsgesprekken probeert men, ondanks verschillende taalbarrières,  gesprekken te houden die raken aan de levensbeschouwelijke overtuigingen van de deelnemers. Wie waren deelnemers voordat ze naar Nederland kwamen? Wat deden ze? Hoe is het voor hen om een nieuw leven op te bouwen en wat hebben ze nodig om tot bloei te komen in de samenleving? Het gesprek met elkaar aangaan staat hierin centraal. Thema’s zoals identiteit, familie en geloof worden dan ook vaak met elkaar besproken. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van spellen, video’s, geluidsfragmenten en praktische oefeningen. De groepsgesprekken richten zich niet, of nauwelijks, op grammatica en spelling. Hiervoor zijn aparte taallessen. Bij de TaalTafels kunnen deelnemers vooral toepassen wat zij elders in taallessen leren. Oefenen door te doen dus. Zo kunnen deelnemers in hun dagelijks leven conflictmomenten ervaren, waarin zij niet weten hoe zij zich in het Nederlands kenbaar kunnen maken. Dan weten ze bijvoorbeeld net het ene woord niet om iets te vragen in de supermarkt, vinden ze het lastig om de buurman aan te spreken of vinden het spannend om een bepaalde organisatie op te bellen. Bij de TaalTafels oefenen we met dit soort momenten, om de deelnemers meer vertrouwd te laten raken met de Nederlandse taal.

 

Deelname aan de TaalTafel is vrijblijvend en gratis. Ook wordt er momenteel een programma ontwikkeld waarmee de deelnemers met begeleiding op pad gaan, zoals naar het winkelcentrum of een park.