Burgemeester Noordanus ontvangt manifest op de Wereldvluchtelingendag

 

Persbericht

TILBURG- Burgemeester Noordanus ontvangt op dinsdag 20 juni een Tilburgs Vluchtelingen Manifest van betrokken organisaties bij vluchtelingenopvang. Zij laten hiermee zien dat ze staan voor de Tilburgse aanpak . Volgens initiatiefnemer Knooppunt Ruimhartig is het manifest een gebaar naar burgemeester Noordanus om hem te bedanken voor zijn inzet op dit thema. Op het doek dat de burgemeester krijgt staan diverse teksten van verbinding.

Op 20 juni, Wereldvluchtelingendag, vragen zij aandacht voor de miljoenen mensen die wereldwijd op de vlucht zijn. Dit jaar organiseren de ToekomstAcademie Tilburg, Het Ronde Tafelhuis en Knooppunt Ruimhartig Tilburg een interactieve avond, waarbij o.a. wordt stilgestaan bij alle mensen die hun land hebben moeten verlaten en hier een nieuw thuis hebben gevonden. Op deze avond wordt ook het manifest uitgereikt. Het belooft een avond te worden van reflectie, dialoog, muziek en verbinding.

Komt u ook? Aanmelden kan tot 12 juni a.s. via info@rondetafelhuis.nl of 013 455 37 98.

Wilt u informatie over het programma: kijk dan op www.rondetafelhuis.nl

__________________________________________________________________________

Noot voor de redactie

Wilt u meer weten over het manifest dan kunt u contact opnemen met:

Frans van Blitterswijk
projectleider Knooppunt Ruimhartig Tilburg
tel • 06 575 80 379

 

 

 

 

Samenwerking

MST | Mensen in beeld houden, Het Ronde Tafelhuis, SNV Brabant Centraal, jongerenwerk R-Newt en ContourdeTwern  ondertekenden op 12 juni een samenwerkingsovereenkomst waarin zij afspreken om samen te werken aan de integratie en participatie van de vluchtelingen van Tilburg.

Samen gaan zij uitvoering geven aan de verschillende onderdelen van het ‘Actieplan Integratie en Participatie van Vluchtelingen in de gemeente Tilburg 2017 – 2018’. In dit Actieplan zijn thema’s benoemd om ervoor te zorgen dat vluchtelingen vroegtijdig en blijvend meedoen in de Tilburgse samenleving.

Directeur|bestuurder ContourdeTwern Gon Mevis: “Vanuit het samenwerkingsverband bieden we samen activiteiten aan voor ‘de nieuwe Tilburgers’ op wijk-, buurt- en stedelijk niveau. Bijvoorbeeld met de inzet van vrijwilligers kunnen de nieuwe Tilburgers starten met meedoen in de maatschappij via de ‘welkom in de wijk-activiteiten. Vrijwillige wijkgidsen ondersteunen de nieuwe Tilburgers bij het wegwijs geraken in wijk of buurt. We begeleiden en coachen ex AMV-ers en zetten een vrijwilligerssteunpunt op voor de bewoners van de opvanglocatie St. Jozefzorg.”